# Sample Title/Composer Performer Time
1 Haze
Emil Nikolaisen
10:04:37
2 Lazy/Tired
Emil Nikolaisen
10:04:39
3 Treasure
Elin Kapelrud Emil Nikolaisen
10:04:40
4 M Rke Natt
Emil Nikolaisen
10:05:30
5 Please
Emil Nikolaisen
10:05:30
6 Missing
Emil Nikolaisen
10:04:34
7 Cover Me
Emil Nikolaisen
10:05:36
8 Seven Days
Emil Nikolaisen
10:02:56
9 Reveal
Emil Nikolaisen
10:03:53
10 Beautiful
Emil Nikolaisen
10:06:24
11 Glitter
Emil Nikolaisen
10:04:15
12 (To) Love
Emil Nikolaisen
10:05:45