,


# Sample Title/Composer Performer Time
1 Jai Durge Durgatipariharini
01:11:28
2 Maharaj Bhavani Brahmabhuvan Ki Rani
01:11:25
3 Sharada Vidyadani Dayani
01:11:55
4 Jai Jagdishwari Mata Saraswati
01:13:17
5 Ya Devi Sarvabhuteshu
Ulhas Bapat Shruti Sadolikar
01:17:
6 Aarti Kijiye Shailsuta Ki
Ulhas Bapat Shruti Sadolikar
01:14:10
7 Parvati Devi Mahamayavini
Ulhas Bapat Shruti Sadolikar
01:13:40