Duration
09:30:41
Genre

  # Sample Title/Composer Performer Time
  1 Yaaba
  Mieko Shimizu
  08:47:10
  2 Kasta
  Mieko Shimizu
  08:47:39
  3 Nustarian
  Mieko Shimizu
  08:47:04
  4 DNA
  Mieko Shimizu
  08:46:59
  5 The Last Whale
  Mieko Shimizu
  08:47:36
  6 Yamo Island
  Mieko Shimizu
  08:47:52
  7 Old House
  Mieko Shimizu
  08:48:19
  8 Minimal Dance
  Mieko Shimizu
  08:46:34
  9 Quadruped
  Mieko Shimizu
  08:47:21
  10 Confessions
  Mieko Shimizu
  08:47:07
  11 Amadare
  Mieko Shimizu
  08:47: